Veřejná zakázka: VD Josefův Důl, posílení kapacity převodem vody z Jeleního potoka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 14265
Systémové číslo: P20V00000713
Evidenční číslo zadavatele: 219170021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.06.2020
Nabídku podat do: 17.07.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Josefův Důl, posílení kapacity převodem vody z Jeleního potoka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky „VD Josefův Důl, posílení kapacity převodem vody z Jeleního potoka“ je vypracování projektové dokumentace stavby jednostupňové (DSJ) na akci „VD Josefův Důl, posílení kapacity převodem vody z Jeleního potoka“, výkon inženýrských činností (IČ) potřebných pro povolení realizace akce a provádění autorského dozoru při realizaci akce. Součástí DSJ bude rovněž geodetické zaměření, inženýrsko-geologický doprůzkum a případný rozbor půdních vzorků. Projektová dokumentace stavby jednostupňová bude řešit převod vody z Jeleního do Hlubokého potoka litinovým potrubím DN 500 mm vedeným převážně v linii stávající lesní cesty. Celková délka přivaděče činí cca 2100 m. Na nátoku bude vyprojektován vhodný odběrný objekt s limnigrafickou stanicí vč. vybavení objektu kamerou a hladinoměrem a s dálkovým přenosem dat. V místě výpustného objektu bude navržena MVE s datovým vedením do domku hrázného a s napojením na distribuční soustavu firmy ČEZ Distribuce a.s. Projektová dokumentace musí být postupně zpracovávána i za součinnosti zástupců Lesů ČR a AOPK ČR.
Bližší a další specifikace viz Smlouva o dílo

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 568 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy