Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby polních cest v k. ú. Zubčice a Chodeč-Zvíkov

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000568
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1431
Systémové číslo: P14V00001431
Evidenční číslo zadavatele: 137389/2012-MZE-130715
Počátek běhu lhůt: 06.08.2012
Nabídku podat do: 23.08.2012 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby polních cest v k. ú. Zubčice a Chodeč-Zvíkov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění VZMR je zajištění vypracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) ke stavebnímu povolení (včetně vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, vlastníků a inženýrských sítí), která bude současně sloužit jako prováděcí dokumentace při realizaci stavby polní cest uvedených ve výzvě. PD bude vyhotovena v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a v rozsahu příloh č. 8 a 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Výkon autorského dozoru projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby dle ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Český Krumlov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky