Veřejná zakázka: Oprava LB, PB zdi Okrouhlického potoka ve Skalici u č.p.266

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 14380
Systémové číslo: P20V00000828
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-025480
Datum zahájení: 22.07.2020
Nabídku podat do: 25.08.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LB, PB zdi Okrouhlického potoka ve Skalici u č.p.266
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Projekt řeší opravu stávajícího opevnění koryta vodního toku Okrouhlického p. ve Skalici. Opravy opevnění budou prováděny rozebráním poškozené konstrukce a provedením konstrukce nové. Ve střední a horní části úseku bude v rozsahu výkopu ve dně obnoveno opevnění z kamenné rovnaniny. V zakrytém úseku a podél domu čp.266 bude obnoveno celoplošné opevnění dna dlažbou nasucho se stabilizačními dřevěnými prahy. Na pravém břehu bude v části podél zakrytého úseku a fary obnovena netmelená vozovka.
Nízký stabilizační stupeň ve dně bude doplněn rovnaninou upravenou do podoby balvanité rampy tak, aby bylo dosaženo stability dna pod stupněm a došlo k odstranění migrační překážky.
Stavba je členěna na následující stavební objekty (technologické soubory na stavbě nejsou):
SO 01 – Oprava LB zdi
SO 02 – Oprava PB zdi
SO 03 – Oprava opevnění dna
SO 04 – Oprava zakrytého profilu a nároží domu čp.266

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 351 785 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy