Veřejná zakázka: VD Stanovice - vztlakoměrné vrty a injektáže

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 14665
Systémové číslo: P20V00001113
Datum zahájení: 07.10.2020
Nabídku podat do: 27.10.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Stanovice - vztlakoměrné vrty a injektáže
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem akce je obnova stávající technologie:
− odstranění 37 ks stávajících vztlakoměrných vrtů (odbourání stěny v okolí vrtu do hl. min. 100 mm, odstranění zhlaví vrtu, zainjektování vrtu, vyplnění odbourané části stěny expanzní hmotou s cementovým pojivem s nízkým smrštěním),
− vztlakoměrné vrty na vzdušní straně obnovené v roce 2003 budou zachovány (dilatační blok 11 a 13),
− odstranění 2 ks ocelových zhlaví vrtů po historické injektáži v dilatačních spárách 15/16 a 16/17,
− návrh nových 80 ks vztlakoměrných vrtů – 2 vrty na návodní a 2 vrty na vzdušní straně injekční chodby (dvojice vrtů bude mít délku 5 m a 10 m),
− nové vrty budou vystrojeny ocelovými prvky z nerezivějící oceli.
Součástí stavby bude také injektáž průsaků a obnova chodníku v 14. dilatačním bloku injekční chodby.
Členění projektu:
SO 01 Likvidace stávajících vztlakoměrných vrtů
SO 02 Návrh nových vztlakoměrných vrtů
SO 03 Injektáž průsaků v 14. dilatačním bloku ICH
SO 04 Obnova chodníku v 14. dilatačním bloku ICH

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 108 532 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy