Veřejná zakázka: Stavební úpravy výstavních sálů ve 4.NP budovy NZM Praha II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 14704
Systémové číslo: P20V00001152
Evidenční číslo zadavatele: 61 - p - 2020; NZM/2020/1659
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.10.2020
Nabídku podat do: 20.11.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy výstavních sálů ve 4.NP budovy NZM Praha II
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy 2 výstavních sálů umístěných ve 4. NP (3. patro) budovy Národního zemědělského muzea (NZM), pobočka Praha na adrese Kostelní 44/1300, Praha 7 – Holešovice. Celková plocha obou výstavních sálů je 776 m2, z toho plocha sálu v hlavní budově (větší sál) je 586 m2 a plocha sálu ve vedlejší budově (menší sál) je 190 m2.
Jedná se o stavební úpravy výstavních sálů pro následnou realizaci výstav a expozic. Provedení stavební části zahrnuje zejména zhotovení nových podlah, realizaci stěn proti přehřívání sálů a dále pak i realizaci souvisejících částí jako je osvětlení sálů, nových rozvodů silnoproudu a slaboproudu (strukturovaná kabeláž) a vzduchotechniky pro zajištění požadovaného provětrávání sálu a lepšího rozložení teplot v sálech. Po dokončení těchto stavebních úprav mohou být do obou výstavních sálů instalovány krátkodobé i dlouhodobé výstavy a expozice (cca 1 až 3 roky), a to jak vlastní tak i partnerské. Současně by mohly být oba sály využívány pro realizaci různých akcí (workschopy, provizorní divadélko apod.), bez finančních nákladů nebo pro pronájmy či kulturní akce.
V rámci stavebních úprav prostoru nebude zasahováno do nosných konstrukcí budovy. Nedojde ke změně dispozice prostoru, ani ke změně jeho vazeb na požární únikové cesty. Nedojde ke zbudování nových požárních prostupů mezi jednotlivými požárními úseky.
Detailní specifikace předmětu veřejné zakázky je vymezena v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

NIPEZ: 45000000-7 Stavební práce

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 531 593 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
 • IČO: 75075741
 • Poštovní adresa:
  Kostelní 1300/44
  17000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513154

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy