Veřejná zakázka: Zajištění provozu a rozvoje spisové služby MZe 2021 – DMS II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 14911
Systémové číslo: P20V00001359
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-015067
Datum zahájení: 27.04.2021
Nabídku podat do: 03.06.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění provozu a rozvoje spisové služby MZe 2021 – DMS II
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provozu a rozvoje spisové služby MZe 2021 – DMS II na období 48 měsíců
Předmět veřejné zakázky a veškeré obchodní, platební a technické podmínky jsou vymezeny v závazném textu návrhu smlouvy obsaženém v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Detailní specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je uvedena v katalogových listech, které jsou přílohami závazného vzoru Smlouvy zajištění provozu a rozvoje spisové služby MZe 2021 – DMS II která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Služby jsou vymezeny v příslušném katalogovém listu jako
a) pravidelné služby poskytované od jejich zahájení provedeného formou inicializace služby po celou zbývající dobu účinnosti smlouvy,
b) služby poskytované na základě písemné objednávky zadavatele, které zahrnují rozvojové činnosti a úpravy pro potřeby zadavatele,
c) ad hoc služby poskytované na základě písemné objednávky zadavatele.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 22 320 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Odbor informačních a komunikačních technologií
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy