Veřejná zakázka: Bělá, Kvasiny, protipovodňová ochrana

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 15122
Systémové číslo: P21V00000190
Evidenční číslo zadavatele: 229180012
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-006773
Datum zahájení: 23.02.2021
Nabídku podat do: 25.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bělá, Kvasiny, protipovodňová ochrana
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky „Bělá, Kvasiny, protipovodňová ochrana“ je realizace stavby spočívající ve vybudování liniového protipovodňového opatření na Q20. V rámci akce dojde k rekonstrukci dvou jezů, která bude spočívat v jejich odstranění a vyrovnání nivelety dna toku. Ve dně bude modelována kyneta šířky cca 1 m pro koncentraci nízkých průtoků. Břehy budou stabilizovány těžkou kamennou rovnaninou.
Dále dojde ke zbudování liniových betonových protipovodňových zdí, které budou částečně založeny na vrtaných pilotách. Šířka nadzemních částí zdí bude 0,3m, celková délka zdí bude cca 400m. V místech prostupů zdmi bude realizováno mobilní hrazení v celkové délce 14m. Součástí stavby bude i kácení porostů.
Bližší specifikace viz projektová dokumentace a smlouva o dílo.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 26 595 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy