Veřejná zakázka: Bílovka v Bílovci km 11,260 - 11,500 (č.st.4159)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 15210
Systémové číslo: P21V00000278
Evidenční číslo zadavatele: 1340
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-011579
Datum zahájení: 07.04.2021
Nabídku podat do: 07.05.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bílovka v Bílovci km 11,260 - 11,500 (č.st.4159)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je oprava stávající pravobřežní zdi podél toku Bílovka v Bílovci v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby „BÍLOVKA V BÍLOVCI KM 11,260-11,500.
Součástí provedení stavebních prací je i příprava území pro stavbu, zařízení staveniště a vedlejší a ostatní náklady spojené s prováděním stavby.

Požadavek na zaměstnání osoby znevýhodněné na trhu práce:
Ve smyslu § 37 odst. 1 písm. d) zákona zadavatel požaduje, aby minimálně 1 osoba z celkového počtu pracovníků dodavatele, kteří se budou podílet na plnění této veřejné zakázky, pocházela z řad dlouhodobě nezaměstnaných osob, tj. uchazečů o zaměstnání, kteří byli bezprostředně před započetím plnění zakázky evidováni Úřadem práce po dobu alespoň 5 měsíců nepřetržitě.

Podmínky environmentálně odpovědného plnění veřejné zakázky:
V rámci realizace této veřejné zakázky bude v souladu s projektovou dokumentací odstraňované kamenivo z původní konstrukce opěrné zdi znovu částečně využito i při výstavbě nové opěrné zdi, a to jako např. zához na základu zdi a zához v toku podél zdi, zához u spádového stupně apod., výkopek z koryta toku charakteru štěrkopísku bude použit pro podsypné vrstvy a proštěrkování kamenného opevnění.

Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Nový Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy