Veřejná zakázka: Rampa u západního vstupu do budovy NZM Praha

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 15218
Systémové číslo: P21V00000286
Evidenční číslo zadavatele: 26 - p - 2021; NZM/2021/415
Datum zahájení: 17.03.2021
Nabídku podat do: 29.03.2021 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rampa u západního vstupu do budovy NZM Praha
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) je zhotovení a montáž vyrovnávací rampy u západního vstupu do budovy NZM, pobočka Praha, na adrese Kostelní 44/1300, Praha 7 – Holešovice.
V rámci prací má být zhotovena vyrovnávací rampa, která je navržená jako pomocná vyrovnávací rampa mezi hlavní dvoranou objektu NZM Praha a zadním hospodářským dvorem. Rampa je navržena ze tří spojených polích, samonosných, z ocelových rámů spojených svařováním do statického celku, každý díl má svoji podporu – stojka sloupu vetknuta do patky.
Rámy z ocelových prvků UPE 80-120mm, svařeno a opatřeno základním antikorozním nátěrem a finálním nátěrem (např. polyuretanová barva) v odstínu podle stávající rampy (cca RAL 7040 šedá). Pochozí plocha je navržena z dílů pororoštu z kompozitních materiálů výšky 30mm, nehořlavé prvky s drsněným protiskluzným povrchem v odstínu tmavě šedé. Madla ve výšce osově 900mm pro vozíčkáře a 650mm pro děti, podél zábradlí ve výši 150mm je ochranné madlo pro vozíky. Výplň zábradlí je z lankového systému 6mm včetně typových napínáků a ukončujících prvků. Stávající podesta v místě napojení bude upravena - stávající zábradlí bude v určené části odstraněno odřezáním, bude doplněna nová spojka, přivařena ke stávajícím vodorovným prvkům, nová stojka bude ukotvena do betonové podesty. Opravené zábradlí včetně horního nerezového krytu madla bude upraveno do původní podoby – zbroušení svarů, nátěry. Do podesty bude přikotven i rám nové rampy – není jako statický spoj, ale pouze zajištění proti posunu pochozí plochy. Nejedná se o bezbariérové řešení pro osoby se sníženou schopností pohybu, rampa má sklon 1:8 a má ramena delší než 3m.
Stavba NZM je situovaná na parc. č. 2119, 2120/1 v k. ú. Holešovice – jedná se o památkovou zónu, budova, pozemek v památkové zóně, památkově chráněné území, nemovitá kulturní památka. Při realizaci je nutné dodržet podmínky vyplývající ze závazného stanoviska MHMP OPP č. j. MHMP 1638750/2020 ze dne 23. 10. 2020, které je součástí dokladové části projektové dokumentace.
Podrobnější popis předmětu veřejné zakázky je uveden v projektové dokumentaci zpracované firmou Ing. arch. Miloslav Vajtr, 155 00 Praha 5 - Třebonice, V Brůdku 77, IČ: 439 41 559, která je v Příloze č. 1 této výzvy.

NIPEZ: 45420000-7 Stav. zámečnictví a stav. truhlářské práce 45421000-4 Stavební zámečnictví
45341000-9 Instalace a montáž zábradlí
45110000-1 Demolice a zemní práce

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 455 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
 • IČO: 75075741
 • Poštovní adresa:
  Kostelní 1300/44
  17000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513154

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky