Veřejná zakázka: Výstavba polních cest v k.ú. Sitné, k.ú. Vidim a k.ú. Byšice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000295
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1531
Systémové číslo: P14V00001531
Evidenční číslo zadavatele: VZ14-2011
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 29.03.2013
Nabídku podat do: 28.05.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba polních cest v k.ú. Sitné, k.ú. Vidim a k.ú. Byšice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „Výstavba polních cest v k.ú. Sitné, k.ú. Vidim a k.ú. Byšice" je Rekonstrukce polní cesty VPC 2, výstavba polní cesty OPC 4 k.ú. Sitné; Výstavba polní cesty VPC 6, včetně realizace interakčního prvku, k.ú. Vidim a Rekonstrukce a výstavba polní cesty HC 4, včetně realizace doprovodné zeleně, k.ú. Byšice v rozsahu a souladu se zadávací dokumentací.
Zadání veřejné zakázky je zveřejněno pod ID 93 na níže uvedené internet.adrese administrátora.
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazka.seam?mode=zakladni_udaje&cid=6173 včetně odpovědí na žádosti o dodatečné informace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 26 565 416 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Mělník
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy