Veřejná zakázka: Alba, Třebechovice - Častolovice, těžení nánosů, ř. km 0,000-17,200

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 15810
Systémové číslo: P21V00000878
Evidenční číslo zadavatele: 129170004
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-042012
Datum zahájení: 09.08.2021
Nabídku podat do: 26.08.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Alba, Třebechovice - Častolovice, těžení nánosů, ř. km 0,000-17,200
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce spočívající v odtěžení sedimentů z koryta toku Alba a v údržbě a prořezání břehových porostů. Celková délka řešeného umělého vodního toku Alba je 17,42 km, objem sedimentů určených k vytěžení je v hodnotě 15 910 m3, odtěžení sedimentů je navrženo v celé délce toku Alba. Součástí akce je i provedení pokosení travin a rákosí a pokácení a prořezání (vyvětvení) stávajících porostů zasahujících do průtočného profilu koryta. Dále se jedná o pokácení stromů v úsecích, kde koryto Alby protéká hustým porostem a je nutno provést průsek ke korytu z důvodu přístupu.
Stavba je členěna do celkem 7 stavebních objektů s ohledem na případné převody vody a možnosti vypouštění jednotlivých úseků z důvodu optimalizace etapizace a minimalizace negativních vlivů během provádění prací: SO 01 Třebechovice pod Orebem ř.km 0,00-1,224, SO 02 Obora ř.km 1,224-3,491, SO 03 PR U Houkvice a PP Týništské Poorličí ř.km 3,491-6,991, SO 04 Týniště nad Orlicí I. ř.km 6,991-8,682, SO 05 Týniště nad Orlicí II ř.k. 8,682-13,233, SO 06 Čestice ř.km 13,233-14,708 a SO 07 Častolovice ř.km 14,708-17,422.
Bližší specifikace viz projektová dokumentace a smlouva o dílo.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 125 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky