Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Lupenice a Tutleky

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000097
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1642
Systémové číslo: P14V00001642
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ40539/2011-130748
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 01.02.2012
Nabídku podat do: 22.03.2012 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Lupenice a Tutleky
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Nadlimitní veřejná zakázka na služby je v souladu s ust. § 98 zákona rozdělena na dvě samostatné ucelené části:

ČÁST A) - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lupenice a části k.ú. Tutleky
Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KPÚ“) v katastrálním území Lupenice a části k.ú. Tutleky v rozsahu 420 ha dle zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně případných návrhů změn katastrálních hranic, vytyčení vlastnických hranic pozemků a nezbytných geodetických prací ve třídě kvality bodů 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí – mapa DKM. Návrh KPÚ bude zpracován tak, aby splňoval veškeré náležitosti pro zápis do katastru nemovitostí ( dále jen „KN“).

ČÁST B) - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Tutleky a části k.ú. Slemeno u Rychnova nad Kněžnou
Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KPÚ“) v katastrálním území Tutleky a části k.ú. Slemeno u Rychnova nad Kněžnou v rozsahu 403 ha dle zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně případných návrhů změn katastrálních hranic, vytyčení vlastnických hranic pozemků a nezbytných geodetických prací ve třídě kvality bodů 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí – mapa DKM. Návrh KPÚ bude zpracován tak, aby splňoval veškeré náležitosti pro zápis do katastru nemovitostí ( dále jen „KN“).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 236 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Rychnov nad Kněžnou
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky