Veřejná zakázka: IDVT 10168128, Staré Město n. M., rekonstrukce koryta, ř. km 0,360 - 0,620

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 16468
Systémové číslo: P22V00000093
Evidenční číslo zadavatele: 219160029
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-003609
Datum zahájení: 25.01.2022
Nabídku podat do: 23.02.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: IDVT 10168128, Staré Město n. M., rekonstrukce koryta, ř. km 0,360 - 0,620
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky „IDVT 10168128, Staré Město n. M., rekonstrukce koryta, ř. km 0,360 - 0,620“ je realizace stavby spočívající v rekonstrukci opevnění a zkapacitnění koryta drobného vodního toku IDVT 10168128 v katastrálním území Náchod a Staré Město nad Metují v intravilánu města Náchod.
Rekonstrukce koryta v celkové délce 248,2 m je rozdělena do dvou hlavních částí:
SO 01 - Zakrytí koryta železobetonovými rámy a SO 02 - Otevřené koryto.
Zakrytý úsek v délce 155,2 m bude proveden z železobetonových rámů o světlosti 2 m x 1,5 m. Zájmový úsek bude zakončen nátokovým objektem na rozhraní parcel č. 5/1 a 7/2.
Otevřené koryto je navrženo v délce 93,0 m a jeho trasa kopíruje původní koryto. Koryto bude mít lichoběžníkový tvar o šířce dna 1 m, se sklonem svahů 1 : 1,5 a hloubce 1,3 – 2 m a je navrženo na průtok Q100. Paty svahů budou stabilizovány kamennými patkami.
Bližší specifikace viz projektová dokumentace a smlouva o dílo.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 952 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků