Veřejná zakázka: Ottův jez - PB pilíř štěrkové propusti

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 16660
Systémové číslo: P22V00000284
Datum zahájení: 11.03.2022
Nabídku podat do: 29.03.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ottův jez - PB pilíř štěrkové propusti
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících objektů. Stavba je navržena pro zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu stávajícího vodního díla. Jedná se o stabilizaci stávajících objektů vodního díla (dělící pilíř), které vzhledem ke svému stáří a stavu vyžadují stavební úpravy.
Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), které tvoří přílohu č. 1 výzvy k podání nabídky (dále jen „výzva“), a zněním smlouvy na veřejnou zakázku (dále jen „smlouva“), které tvoří přílohu č. 2 výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 343 050 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky