Veřejná zakázka: PVN I - kalníková šachta č. 24

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 16860
Systémové číslo: P22V00000484
Datum zahájení: 29.04.2022
Nabídku podat do: 16.05.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PVN I - kalníková šachta č. 24
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je stavební a technologická oprava kalníkové šachty č. 24 na průmyslovém vodovodu Nechranice – PVN I. Na předmětné šachtě došlo k poruše hlavního potrubí a průsakům.
V rámci opravy bude konstrukce šachty vybourána a znovu vystavěna v rozměrech umožňujících výměnu části potrubí hlavního řadu DN1200 a instalaci potřebných armatur pro novou odkalovací odbočku. Z důvodu problematického odkalování v dané lokalitě bude vybudována čerpací studna na odkalovacím potrubí mimo šachtu. Studna bude sloužit k dočerpání zbytkové vody během vypouštění potrubí PVN I., která není schopna gravitačně odtéct do blízké vodoteče.
Oprava šachty č. 24 zajistí správnou funkci převádění technologické vody v rámci celého vodovodního řadu PVN I. a umožní bezpečnou manipulaci při jednotlivých provozních stavech včetně odkalení během odstávek potrubí.
Staveniště je umístěno v areálu Vršanské Uhelné, a.s. Před vlastní realizací je nutné zajištění vyřízení povolení vstupu do areálu zhotovitelem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 976 486 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky