Veřejná zakázka: Břehnický potok - zakrytý profil

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 17051
Systémové číslo: P22V00000675
Datum zahájení: 23.06.2022
Nabídku podat do: 11.07.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Břehnický potok - zakrytý profil
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava železobetonových konstrukcí zakrytého profilu Břehnického potoka v délce 240,7 m na ř. km cca 0,400 – 0,640. V místech zatékání bude v kritických místech do stropu krytého profilu osazena drenáž.
Součástí zakázky je zajištění rozborů sedimentů a jejich odtěžení. Dále budou v rámci stavby osazeny značky staničení krytého profilu – podrobněji viz projektová dokumentace zpracovaná firmou KV Engineering s.r.o. ze dne 07/2020 zakázka č.191115. Detailněji viz ZD, včetně příloh.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 319 062 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky