Veřejná zakázka: Mrlina, Vestec - Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou poldrů - poldr Mlýnec – stavební část

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 17132
Systémové číslo: P22V00000756
Evidenční číslo zadavatele: 219160017
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-027998
Datum zahájení: 19.07.2022
Nabídku podat do: 18.08.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mrlina, Vestec - Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou poldrů - poldr Mlýnec – stavební část
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace suché retenční nádrže Mlýnec na vodním toku Mrlina. Výstavba suché nádrže Mlýnec je navržena v lokalitě bývalého rybníka v k.ú. Mlýnec u Kopidlna. Pro hráz nádrže bude využita stávající hráz rybníka, která bude z větší části rekonstruována. Původní zemní sypaná hráz v délce přibližně 530 m bude v nezbytně nutném rozsahu odtěžena a navýšena na kótu 214,67 m n.m. Koruna hráze je navržena jako pojízdná. Maximální výška hráze bude 6,5 m. Vzdušní i návodní svah má sklon 1:1,75 a bude ohumusován a oset travní směsí. Humózní vrstva je umístěna na propustné vrstvě z drceného kameniva, která slouží jako nenamrzavé krytí železobetonového těsnicího prvku. Zhlaví tohoto těsnění tvoří návodní hranu koruny hráze. Ve střední části hráze je navržen částečně zapuštěný železobetonový sdružený objekt se 3 hrazenými otvory. Bezpečností přeliv je navržen se zaoblenou přelivnou hranou o délce 21,2 m na kótě 213,30 m n. m.
Bližší specifikace viz projektová dokumentace a smlouva o dílo

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 75 699 112 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky