Veřejná zakázka: Sečení trvalých travních porostů 2022 - PROVOZ ZNOJMO

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 17354
Systémové číslo: P22V00000978
Datum zahájení: 22.09.2022
Nabídku podat do: 03.10.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sečení trvalých travních porostů 2022 - PROVOZ ZNOJMO
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění údržby trvalých travních ploch náležejících provozu Znojmo, Povodí Moravy, s.p. v roce 2022. Jedná se zejména o ruční sečení svahových pozemků přiléhajících k vodním toků. Posekány budou svahy až po vodní hladinu, místy i dno koryta. Posečená travní hmota bude na určitých lokalitách shrabána a bude zajištěn její odvoz a ekologická likvidace. Travní plochy jsou rozděleny do několika lokalit.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 490 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy