Veřejná zakázka: VD Lipno I – levobřežní vstup do hráze – DSP + IČ + DPS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 17418
Systémové číslo: P22V00001042
Datum zahájení: 18.10.2022
Nabídku podat do: 01.11.2022 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Lipno I – levobřežní vstup do hráze – DSP + IČ + DPS
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektových dokumentací podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb a výkon dalších činností ke stavbě s názvem „VD Lipno I – levobřežní vstup do hráze“ (dále jen „stavba“). Předmět plnění VZMR se dělí na následující části:
a) část A - projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP),
b) část B - inženýrská činnost nezbytná pro vydání stavebního povolení (IČ)
c) část C - projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Vltavy, státní podnik
 • IČO: 70889953
 • Poštovní adresa:
  Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513531

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy