Veřejná zakázka: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly I. kategorie ve správě Povodí Ohře, státní podnik, v letech 2023-2024

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 17473
Systémové číslo: P22V00001097
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 01.11.2022
Nabídku podat do: 11.11.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly I. kategorie ve správě Povodí Ohře, státní podnik, v letech 2023-2024
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provádění technickobezpečnostního dohledu (dále jen TBD) nad vodními díly I. kategorie (dále jen VD) ve správě Povodí Ohře v letech 2023 až 2024.
Technickobezpečnostní dohled je definován v § 61 a § 62 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění a dále je rozveden a upřesněn ve vyhlášce č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, v platném znění.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Předmětná veřejná zakázka na služby je zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 3) písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj
 • Ústecký kraj
 • Liberecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky