Veřejná zakázka: PPO Píšťany - sklad MPPZ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 17522
Systémové číslo: P22V00001146
Evidenční číslo zadavatele: 259140005
Datum zahájení: 15.11.2022
Nabídku podat do: 01.12.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PPO Píšťany - sklad MPPZ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem VZ je realizace akce spočívající ve výstavbě skladovací haly v obci Píšťany, která bude sloužit k uskladnění mobilních prvků PPO pro obec Píšťany. Sklad MPPZ je řešen jako jednopodlažní nepodsklepená stavba rozměrů 18,0 x 7,0 metrů zastřešená sedlovou střechou. Svislou nosnou konstrukci a střešní konstrukci tvoří rámy z ocelových válcovaných profilů, které budou opláštěny stěnovými PUR panely tl. 80mm a střešními PUR panely tl. 120mm.
Stavba se skládá z uvedených stavebních objektů (SO) a inženýrských objektů (IO): SO 01 Skladovací hala MPPZ, IO 01 Zpevněná plocha pro manipulaci, nakládku a otáčení vozidel včetně oplocení, IO 02 Přípojka NN a IO 04 Likvidace dešťových vod.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 441 757 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy