Veřejná zakázka: Úprava DVT 10210410 Hradec - Nová Ves ř. km 0,300-0,600, stavba č. 5884

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 17744
Systémové číslo: P23V00000092
Evidenční číslo zadavatele: 1501
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-006211
Datum zahájení: 07.02.2023
Nabídku podat do: 10.03.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Úprava DVT 10210410 Hradec - Nová Ves ř. km 0,300-0,600, stavba č. 5884
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmět veřejné zakázky je financován prostřednictvím dotačního programu 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2.etapa“, jehož správcem je Ministerstvo zemědělství ČR. Zadavatel je povinen se při plnění veřejné zakázky řídit závaznými Pravidly pro poskytování dotací z programu 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2.etapa“.

Předmětem veřejné zakázky „Úprava DVT 10210410 Hradec – Nová Ves ř.km 0,300 – 0,600, stavba č. 5884“ je provedení stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace „Úprava DVT 10210410 Hradec – Nová Ves ř.km 0,300 – 0,600, stavba č. 5884“, kterou vypracovala společnost VHRoušar s.r.o. v 06/2022 (příloha č. 1 ZD).

Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy