Veřejná zakázka: Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 18194
Systémové číslo: P23V00000540
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-020317
Datum zahájení: 15.05.2023
Nabídku podat do: 16.06.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mandava Dolní Křečany - ř. km 15,5 - 17,6
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je rekonstrukce stávajícího koryta Mandavy v celkové délce cca 1224 m. Nově je navrženo opevnění převážně ve formě lichoběžníkového koryta s kamenným záhozem nebo kamennou rovnaninou, výjimečně je navržena zeď na MC nebo zajištění stávajících zděných konstrukcí. Dno bude stabilizováno příčnými prahy. Součástí stavby je nahrazení stávajícího jezu zdrsněným skluzem, vybudování dřevěného stupně, obetonování vodovodních shybek pod korytem a přeložka sdělovacího vedení CETIN. Stavba vyvolává trvalé i dočasné zábory, přeložku sdělovacího kabelu CETIN. Dále je součástí stavby kácení dřevin a náhradní výsadba nových stromů. Detailněji viz ZD, včetně příloh.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 43 946 363 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy