Veřejná zakázka: VT Ostravice, ř. km 34,030, k. ú. Frýdlant n/O – oprava zděného spádového stupně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 18331
Systémové číslo: P23V00000677
Evidenční číslo zadavatele: 1541
Datum zahájení: 23.06.2023
Nabídku podat do: 20.07.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VT Ostravice, ř. km 34,030, k. ú. Frýdlant n/O – oprava zděného spádového stupně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava zděného spádového stupně na VT Ostravice v km 34,030.

Stávající stav:
Jedná se o opravu dokončené stavby – betonového stupně s obkladovým lícem z lomového kamene. Přeliv má proudnicový tvar a plynule přechází do vývaru. Opevnění břehů kamennou dlažbou do betonu v úrovni vývaru stupně je značné poškozeno, částečné chybí spárování, v některých místech chybí dlažba a poškození se neustále zvětšuje.

Návrh opravy:
• vybudování příjezdů (brod přes Hutný potok), sjezdů do objektu
• odtěžení části štěrkové lavice (humózní vrstva s invazivními rostlinami)
včetně odvozu a uložení na skládku
• vybudování ochranné jímky za využití stávajícího trubního obtoku
• sanace všech viditelných povrchů na betonových objektech vtoku a výtoku -
– stávající trubní obtok.
• vybudování ŽB schodišť (4ks) – přístup k a do objektu
• lokální oprava poškozených dlažeb
• sanace kaveren v závěrečném prahu vývaru
• vysekání schodišť (2ks) – přístupy do vývaru
• znovuvybudování záchranných kotvících bodů

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky