Veřejná zakázka: Evaluace Informační a propagační strategie PRV a činnosti CSV

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 18363
Systémové číslo: P23V00000709
Datum zahájení: 07.08.2023
Nabídku podat do: 21.08.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Evaluace Informační a propagační strategie PRV a činnosti CSV
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je dodání díla – evaluace informační a propagační strategie PRV a činnosti CSV.

1. Vyhodnocení plnění Informační a propagační strategie PRV (podklady a výstupy od zadavatele) včetně dotazníkového šetření o povědomí o PRV (u veřejnosti - šetření zahrne tyto respondenty: potenciální žadatelé o dotaci z PRV, žadatelé, příjemci a zástupci odborné veřejnosti).

2. Vyhodnocení celkové činnosti CSV - nejen příspěvek k plnění Informační a propagační strategie PRV, ale také celkově její činnost. Součástí bude šetření/fokusové skupiny s partnery CSV na dodavatelem vyspecifikovaná témata. Bude zhodnoceno naplňování cílů uvedených v Akčním plánu Celostátní sítě pro venkov pro období 2014-2020.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Odbor Řídicí orgán rozvoje venkova
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky