Veřejná zakázka: Jizera, Malá Skála, probírka břehového porostu PB ř.km 91,300 - 91,800

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 18685
Systémové číslo: P23V00001029
Evidenční číslo zadavatele: 711230042
Datum zahájení: 07.11.2023
Nabídku podat do: 27.11.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jizera, Malá Skála, probírka břehového porostu PB ř.km 91,300 - 91,800
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla, které spočívá v pokácení celkem 134ks vzrostlých a náletových stromů (134 kmenů) a 80m2 keřového podrostu do 7cm průměru kmene, z průtočného profilu vodního toku Jizera. Všechny stromy určené k zásahu jsou označeny na kmeni reflexní oranžovou. Kácení dřevin bude provedeno standartní technikou směrového kácení s přetažením a odvětvením kmene. Pařezy po odstraněných stromech budou maximálně zkráceny. Dřevní hmota z kmenů a větví průměru nad 7cm bude zpracována do klád, zadavatel požaduje délky kmenů vzrostlých stromů 4m s nadměrkem (2%, maximálně však 10cm), v případě větví a výřezů menších stromů budou v délkách 2m, mimořádně přípustné jsou délky 3m. Dřevní hmota bude přemístěna do 200m na deponii na p.p.č. 1320 v k.ú. Sněhov (parkoviště u minigolfu), kde bude srovnána do prostorových metrů, následně změřena a protokolárně předána zástupci zadavatele. Drobná dřevní hmota z větví a křovin do průměru 7cm bude na místě kácení nadrcena (štěpkována) a drť bude rozhrnuta v terénu. Po dokončení prací budou všechny využívané plochy uklizeny po kácení a přesunu dřevní hmoty. Přístupy ke korytu jsou možné z obecních komunikací a z pozemků podél koryta.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 184 601 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy