Veřejná zakázka: „Studený potok - oprava zakrytého profilu“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 19137
Systémové číslo: P24V00000342
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.04.2024
Nabídku podat do: 26.04.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Studený potok - oprava zakrytého profilu“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je sanace původního opevnění a nahrazení původních dožitých konstrukcí novými koryta Studeného potoka v délce cca 235 m v obci Břehoryje. Stávající koryto je v délce cca 15 m tvořeno kamennou dlažbou v otevřeném profilu, zbylou část tvoří krytý profil tvořený prefabrikovanými rámovými propustmi z konce 70. let. Stávající rámové propusti v technicky uspokojivém stavu budou zachovány, dojde k jejich sanaci formou otryskání, očištění a reprofilace. Rámové propusti v souběhu s komunikací budou vybourány, dojde k jejich demontáži a nahrazení novými prefabrikovanými propustmi. V obloucích dojde k dobetonování krátkých úseků na místě. Na konci předmětného úseku stavby dojde v otevřeném profilu k vybourání stávajícího poškozeného opevnění tvořeného dlažbou a betonovými deskami. Nově bude koryto tvořené prefabrikovanými rámovými propustmi a dojde k jeho zakrytí.
Součástí stavby je rovněž provedení přeložky vodovodu a vodoměrné šachty. Dále je součástí stavby příprava chrániček v místě křížení koryta s novým kabelovým vedením NN.
Práce v souběhu se silnicí č. III/24068 a v její bezprostřední blízkosti nelze provádět v době konání zimní údržby, tj. od 1.11. do 31.3. příslušného roku.
Detailněji viz ZD, včetně příloh ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 891 951 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy