Veřejná zakázka: Dodávka 6 ks motorových vozidel s pohonem 4x4

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 19212
Systémové číslo: P24V00000417
Evidenční číslo zadavatele: UHUL/1309/2024/EaP
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.04.2024
Nabídku podat do: 29.05.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka 6 ks motorových vozidel s pohonem 4x4
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 6 ks nových motorových vozidel.
Vozidla musí splňovat následující podmínky:
a) musí se jednat o nová vozidla
b) typ vozidla musí být homologován pro provoz na pozemních komunikacích v ČR
c) musí být dána platná garance servisních služeb a servisu v ČR

Součástí dodávky je též
a) vybavení vozidel povinnou výbavou dle vyhlášky 341/2014 Sb., o schvalování technické
způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v
platném znění,
b) výbava dle požadavků zadavatele,
c) velký technický průkaz, osvědčení o technickém průkazu, český návod k obsluze a servisní
knížka, bude předáno zadavateli společně s předáním každého osobního motorového vozidla,
3 z 18
d) dodání vozidel na místo určení (sídlo ÚHÚL)

Náklady na dodávku a veškeré výše uvedené služby musí být součástí nabídkové ceny uchazeče.

Minimální zadavatelem požadované technické parametry a úroveň výbavy vozidel jsou určeny tabulkou – příloha č. 3.
Uchazeč je oprávněn nabídnout pro zadavatele výhodnější technické parametry a úroveň výbavy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 120 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha-východ

Zadavatel

 • Úřední název: Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
 • IČO: 00020681
 • Poštovní adresa:
  Nábřežní 1326
  25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513286

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nábřežní 1326
25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy