Veřejná zakázka: Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 19263
Systémové číslo: P24V00000468
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.05.2024
Nabídku podat do: 28.05.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace Merboltického potoka pod Rychnovem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je rekonstrukce stávající stavby. Bude odstraněno stávající opevnění betonovými panely v celé délce a částečně nahrazeno balvanitými prahy. Pod stávajícími stupni budou doplněny balvanité skluzy pro zlepšení migrační prostupnosti. Bude rekonstruován rozdělovací objekt pro dělení průtoků mezi přírodním a regulovaným korytem a odtěžen sediment z prostoru bývalého rybníka pro umožnění vzniku tůně.
Účelem stavby je obnovení přírodě blízkého stavu koryta vodního toku, umožnění rozvoje korytotvorných procesů a zvýšení biologické hodnoty zájmového úseku Merboltického potoka. Výstavba rozdělovacího objektu umožní rozvoj také existujícímu přírodnímu korytu Merboltického potoka. Vytvoření velké tůně v prostoru stávajícího rybníka pak má za účel zvýšit diverzitu stanovišť a umožnit tak rozvoj společenstev na vodu vázaných živočichů v zájmové oblasti.
Provádění prací v korytě je omezeno na období od 1.7. do 31.3. běžného roku.
V případě, že plocha bývalého rybníka bude zavodněná, budou práce na objektu SO 03 Tůň probíhat až po skončení rozmnožování obojživelníků, tj. od 31.8. daného kalendářního roku.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 485 106 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy