Veřejná zakázka: VT Ostravice, Staré Hamry, km 44,610 - 45,446, oprava opěrné zdi

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 19272
Systémové číslo: P24V00000477
Evidenční číslo zadavatele: 1600
Datum zahájení: 15.05.2024
Nabídku podat do: 30.05.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VT Ostravice, Staré Hamry, km 44,610 - 45,446, oprava opěrné zdi
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava pravobřežní opěrné zdi a částečná instalace svodidel podél VT Ostravice v km 44,610 – 45,446.

Stávající stav:
Jedná se o opravu dokončené stavby – pravobřežní opěrné zdi, která zajišťuje stabilitu účelové komunikace do areálu VD Šance (příjezd pod hráz). Koruna zdi - římsa z prostého betonu a zábradlí jsou značně zdegradovány. Vzdušný líc zdi částečně postrádá vyspárování, pomístně jsou uvolněny kameny obkladu.

Návrh opravy:
• Demontování říms a zábradlí opěrné zdi (délka zdi 319 m, výška max. 5 m). Částečné rozebrání vozovky v místě opravy (žulové obrubníky a dlažební kostky).
• Osazení nových ŽB říms (monolitické – dilatační celky 4,97 m x 64 dil. celků), osazení nového zábradlí. Bude zachována stávající síť odvodnění pomocí dešťových propustí (cca 12 ks).
• Oprava vzdušného líce zdi – očistění tlakovou vodou, vysekání nevyhovujících spar, doplnění chybějícího kamene obkladu, přespárování. Práce budou probíhat například ze zavěšeného lešení – pohyb mechanizace v korytě toku je striktně zakázán AOPK ČR.
• Instalace svodidel – jednostranná svodidla o zádržnosti H1 o délce 90 m a 230 m v úsecích navazujících na opěrnou zeď.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy