Veřejná zakázka: VD Chřibská - odstranění závad

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 19309
Systémové číslo: P24V00000514
Datum zahájení: 23.05.2024
Nabídku podat do: 07.06.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Chřibská - odstranění závad
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou opravy v rámci stávajícího VD Chřibská, kde bude stavba provedena jedním stavebním a třemi provozními soubory a to: SO 01 – Úpravy stavebních konstrukcí, PS 01 – Oprava regulačních uzávěrů, PS 02 – Oprava potrubí spodních výpustí a PS 03 – Oprava odkalovacího potrubí. Zábory jsou dočasné a na pozemcích Povodí Ohře s.p.
Stavba je umístěná v CHKO Lužické hory v ochranném pásmu lesních pozemků a v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně. Je nutné respektovat požadavky vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a vlastníků. Zhotovitel je povinen používat biologicky odbouratelné pohonné hmoty a oleje do strojů. Použity budou stavební mechanismy šetrné k životnímu prostředí, nesmí dojít ke kontaminaci vody ani půdy. Stavba bude dokonale zajištěna proti úniku stavebních, pohonných a provozních hmot. Odpady vzniklé při stavbě budou průběžně odváženy k likvidaci, stavební suťě a demontované prvky nebudou skladovány u VD Chřibská déle než týden.
Detailněji viz zadávací dokumentace, včetně příloh.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků