Veřejná zakázka: Zajištění provozu a rozvoje integrační platformy MZe – AGRIBUS III

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 19327
Systémové číslo: P24V00000532
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-028619
Datum zahájení: 21.06.2024
Nabídku podat do: 05.08.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění provozu a rozvoje integrační platformy MZe – AGRIBUS III
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb provozu a dalšího rozvoje integrační platformy MZe – AGRIBUS (dále jako „AGRIBUS“) na dobu 48 měsíců od zahájení poskytování služeb paušálně hrazených stálých.

Předmětem veřejné zakázky je:
• provádění pravidelných činností nezbytných pro zajištění bezproblémového chodu AGRIBUS v souladu se smlouvou stanovenými SLA,
• řešení incidentů a dalších provozních požadavků dle podmínek a parametrů stanovených smlouvou,
• realizace změn a úprav AGRIBUS na základě požadavků zadavatele.

Předmět veřejné zakázky a veškeré obchodní, platební a technické podmínky jsou vymezeny v Závazném textu návrhu smlouvy obsaženém v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Detailní specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je uvedena zejména v katalogových listech, které jsou přílohami Závazného textu návrhu smlouvy.

Služby jsou vymezeny jako:

a) Služby paušálně hrazené stálé (pravidelné služby poskytované od jejich zahájení provedeného formou inicializace služby po celou zbývající dobu účinnosti smlouvy), nebo jako

b) Služby výkonově hrazené poskytované na základě požadavků Zadavatele ad hoc služby poskytované na základě písemné objednávky zadavatele, které zahrnují rozvojové činnosti pro potřeby zadavatele.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 123 480 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Odbor informačních a komunikačních technologií
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy