Veřejná zakázka: NZM Praha – rekonstrukce multifunkčního sálu, 2.etapa – realizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 19416
Systémové číslo: P24V00000621
Evidenční číslo zadavatele: 12 - EDSI - 2024; NZM/2024/1103
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.06.2024
Nabídku podat do: 11.07.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: NZM Praha – rekonstrukce multifunkčního sálu, 2.etapa – realizace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dokončení rekonstrukce multifunkčního sálu ( dále jen „ML sál“) v 1. NP východního křídla budovy NZM pobočka Praha, na adrese Kostelní 1300/44, Praha 7- Holešovice (dále „MF sál“).
Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je vymezena v projektové dokumentaci zpracované firmou ARCH TECH – Ing. Karel Sehyl, IČO: 159 39 006, se sídlem K Noskovně 148, Praha 6, která tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Popis řešení
a) Stávající stav:
V Roce 2022-2023 probíhala rekonstrukce MF sálu včetně navazujících částí objektu. Vzhledem k tomu, že zhotovitel nebyl schopen dostát svým závazkům daných smlouvou o dílo, byla tato vypovězena a stavba nebyla dokončena v rozsahu daném projektovou dokumentací. V MF sále tak byly provedeny dílčí části rekonstrukce prostoru spočívající v provedení SDK podhledů a příček, mobilních příček, částečné rekonstrukce dřevěné podlahy a úpravy textilních žaluzií. Dále pak byly provedeny úplné nebo dílčí rozvody silnoproudých a slaboproudých elektroinstalcí a AV technikyVětšina rozvodů je bez osazených koncových prvků. Rozvody EPS, VZT a úprava OS byly provedeny v úplném rozsahu.
b) Navržené úpravy za účelem dokončení rekonstrukce ML sálu:
Architektonicko - stavební řešení:
- Dokončení stavebních úprav kavárny podle požadavku investora a doplnění „kuchyňské linky“ do předsálí ML sálů.
- Dokončení stavebních úprav podlahy, systému otvírání oken, osazení automatických okenních rolet, kontrola a doplnění protipožárních opatření (ucpávky, uzávěry apod.) a ostatní dokončující práce.
Akustická opatření:
- Doplnění prostorových prvků pro zajištění odpovídající akustiky v sále. Jedná se o doplnění stropních akustických zavěšených prvků a akustických obkladů stěn.
ZTI:
- Úprava rozvodů v kavárně a napojení „kuchyňské linky“ v předsálí.
Silnoproud:
- Úprava rozvodů v kavárně a dokončení instalace v ML sále. Doplnění ovládacích DALI prvků, kompletace koncových zařízení a osvětlení, kontrola kabelových tras a označení vedení.
Slaboproud:
- Úprava rozvodů v kavárně, kompletace koncových a aktivních prvků, výměna nevyhovujících zařízení, úprava kabelových tras a označení vedení.
Audio a videotechnika:
- Přesunutí osazeného projektoru a plátna v sále, oživení instalovaných obrazovek, úprava rozvodů a doplnění koncových a ovládacích prvků.

NIPEZ:
45000000-7 Stavební práce
45220000-5 Konstrukční a stavební práce
45310000-3 Elektroinstalační práce
32321200-1 Audiovizuální přístroje

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
 • IČO: 75075741
 • Poštovní adresa:
  Kostelní 1300/44
  17000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513154

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy