Veřejná zakázka: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Hradčany na Moravě

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P10V00000036
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2
Systémové číslo: P14V00000002
Evidenční číslo zadavatele: PÚ-485/10 VZ č.37
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 60042559
Počátek běhu lhůt: 05.03.2010
Nabídku podat do: 30.04.2010 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Hradčany na Moravě
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy dle zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění, v k.ú. Hradčany na Moravě, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí ve vyhlášce č. 26/2007 Sb., v platném znění. Dále mapové dílo a přílohy k rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně a přechodu vlastnických a jiných věcných práv k pozemkům a vytyčení a stabilizace nových hranic pozemků v rozsahu určeném pozemkovým úřadem. Hranice obvodu KPÚ bude tvořena převážně katastrální hranicí s ohledem na vyloučené lokality zastavěných částí obce.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 840 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Přerov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky