Veřejná zakázka: Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P14V00000104
Id předchozího profilu ve VVZ: 60064107

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3319
Systémové číslo: P15V00000463
Evidenční číslo zadavatele: 805
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 497480
Nabídku podat do: 05.02.2015 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pojištění majetku, odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku Povodí Odry, státní podnik proti vybraným rizikům, pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění vozidel.
Veřejná zakázka je dle § 98 Zákona rozdělena na 7 částí:
Část č. 1 - Pojištění proti živelním pohromám
Část č. 2 - Pojištění odpovědnosti za újmu
Část č. 3 - Pojištění proti krádeži vloupáním nebo loupežným přepadením
Část č. 4 - Pojištění elektronických zařízení
Část č. 5 - Pojištění strojního zařízení
Část č. 6 - Havarijní pojištění a pojištění odpovědnosti z provozu vozidel
Část č. 7 - Pojištění odpovědnosti za újmu z provozu plavidel

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Kontakt

Části veřejné zakázky

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy