Veřejná zakázka: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Svinčany a Raškovice u Přelouče

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P11V00000579
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 709
Systémové číslo: P14V00000709
Evidenční číslo zadavatele: 2VZ32087/2011-130747
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 60065683
Počátek běhu lhůt: 23.09.2011
Nabídku podat do: 28.11.2011 16:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Svinčany a Raškovice u Přelouče
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svinčany a Raškovice u Přelouče podle zák.č.139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zák.č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.Součástí zakázky je rekonstrukce přídělů o rozloze 96 ha.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Pardubice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky