Veřejná zakázka: Město Sázava - protipovodňová opatření

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 7313
Systémové číslo: P16V00001269
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 636475
Na základě předběžného oznámení:
Město Sázava – protipovodňová opatření
Počátek běhu lhůt: 28.06.2016
Nabídku podat do: 25.07.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Město Sázava - protipovodňová opatření
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o vybudování komplexního protipovodňového opatření na řece Sázavě pro zajištění protipovodňové ochrany částí města Sázavy dotčených povodněmi před povodní do průtoku Q = 636 m3/s. Součástí díla je zejména vybudování nového koryta toku včetně opevnění a stabilizačních prahů a nátokového objektu, protipovodňové nábřežní železobetonové zdi s doplněním spodní stavby štětovou stěnou pro zamezení průsaků, vybudování zemní protipovodňové hráze se štětovou stěnou pro zamezení průsaků, mobilního hrazení na prostupech v linii protipovodňové ochrany, obslužné komunikace a dalších souvisejících částí stavby (hrazení vyústění dešťové kanalizace, přeložky inženýrských sítí, čerpací jímky, a další.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 115 058 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Vltavy, státní podnik
 • IČO: 70889953
 • Poštovní adresa:
  Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513531

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Holečkova 8, 150 24, Praha 5

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky