Veřejná zakázka: Udánecký potok, Moravská Třebová – Udánky, nánosy, opevnění

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8120
Systémové číslo: P17V00000069
Datum zahájení: 25.01.2017
Nabídku podat do: 07.02.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Udánecký potok, Moravská Třebová – Udánky, nánosy, opevnění
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky se rozumí oprava koryta drobného vodního toku Udánecký potok, spočívající především v odstranění nánosů (včetně odvozu a uložení/likvidace v souladu s platnými zákony), v opravě opevnění, opravě dvou spádových stupňů a vykácení dřevin zasahujících do průtočného profilu (včetně náhradní výsadby). Dílo bude rozděleno na dva úseky. Úsek horní se staničením
ř. km 2,391 – 1,254 a úsek dolní se staničením ř. km 0,556 – 0,156.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 085 874 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dřevařská 11,
602 00
Brno

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky