Veřejná zakázka: Nový řídící systém vodohospodářského dispečinku Povodí Odry, státní podnik

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8137
Systémové číslo: P17V00000086
Evidenční číslo zadavatele: 976
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-004142
Datum zahájení: 10.05.2017
Žádost o účast podat do: 10.04.2017 10:00
Předběžnou nabídku podat do: 19.06.2017 12:00
Nabídku podat do: 16.10.2017 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nový řídící systém vodohospodářského dispečinku Povodí Odry, státní podnik
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je funkční dílo – řádně implementovaný funkční a odzkoušený software řídicího systému vodohospodářského dispečinku Povodí Odry, státní podnik, spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, provedení prací a služeb a poskytnutí užívacích práv spojených s tímto dílem, a to v souladu se Zadávací dokumentací (dále ZD).
Součástí díla je související projektová a inženýrská činnost dle ZD vč. vývoje, implementace a odzkoušení díla.
Předmětem plnění veřejné zakázky je zároveň následný servis a údržba díla po dobu 13 let po uplynutí záruční doby díla v souladu se ZD.

Zadavatel upozorňuje, že s ohledem na kybernetickou bezpečnost postupuje dle § 36, odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb. a část ZD obsahující bezpečnostně citlivé informace není přístupná na profilu zadavatele. Tato část ZD bude dodavatelům poskytnuta na základě jejich žádosti a závazku mlčenlivosti v souladu s čl. 10 části 1 ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
  Důvod použití jednacího řízení:
  Odůvodnění použití JŘSU - podle § 60 odst. 1 písm. b) a c) složitost a povaha přemětu veřejné zakázky, součástí plnění je návrh řešení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 27 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49
702 00 Ostrava

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky