Veřejná zakázka: Vyhotovení znaleckých posudků za účelem ocenění nemovitých věcí dotčených plánovanou realizací vodního díla Skalička

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 8264
Systémové číslo: P17V00000213
Datum zahájení: 01.03.2017
Nabídku podat do: 14.03.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vyhotovení znaleckých posudků za účelem ocenění nemovitých věcí dotčených plánovanou realizací vodního díla Skalička
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je vyhotovení znaleckých posudků za účelem ocenění nemovitých věcí dotčených plánovanou realizací vodního díla Skalička. Znalecké posudky budou zpracovány v souladu s platným usnesením vlády, se zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění platných předpisů a vyhlášky č. 3/2008 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. Specifikace a rozsah požadovaného plnění je dán touto výzvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této výzvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dřevařská 11,
602 00
Brno

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy