Veřejná zakázka: IP telefonie - opakování

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 8785
Systémové číslo: P17V00000733
Datum zahájení: 23.05.2017
Nabídku podat do: 29.05.2017 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: IP telefonie - opakování
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Dodat Příjemci telefonní přístroje a switche a umožnit mu nabýt vlastnické právo k těmto věcem a zároveň se Dodavatel zavazuje po dobu 4 (čtyř) let provádět jejich servis a poskytovat Příjemci technickou podporu související s jejich provozem;
Počty dodaných telefonních přístrojů a switchů a technická specifikace každého jednotlivého telefonního přístroje a switche (dále vše i jednotlivě jen „Zboží“) jsou uvedeny v Příloze č. 1 Smlouvy, která je její nedílnou součástí.
provést kompletní instalaci a zapojení Zboží dle požadavků Příjemce (dále rovněž také jako „Služba“); Specifikace Služeb je uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy, která je její nedílnou součástí.
po předchozím písemném požádání Příjemce poskytovat Příjemci hlasové služby a servisní služby včetně zprostředkování přenosu současných telefonních čísel Příjemce a zřízení 100 nových provoleb v rozsahu stanoveném v Příloze č. 1 Smlouvy po dobu 3 (tří) let (dále rovněž také „Hlasové služby“). Specifikace Hlasových a servisních služeb je uvedena v Příloze č. 1 a č. 2 Smlouvy, která jsou její nedílnou součástí

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 648 700 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
 • IČO: 49241494
 • Poštovní adresa:
  Sokolovská 394/17
  186 00 Praha 8 - Karlín

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Za Poříčskou branou 256/6
186 00 Praha 8 - Karlín

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky