Veřejná zakázka: Lokální biokoridor LBK 59, část EZ 5 k.ú. Kadlín

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P11V00000590
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 915
Systémové číslo: P14V00000915
Evidenční číslo zadavatele: VZ 9-2011
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 30.09.2011
Nabídku podat do: 13.10.2011 15:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lokální biokoridor LBK 59, část EZ 5 k.ú. Kadlín
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Realizace (výsadba) lokálního biokoridoru LBK 59, část EZ 5 o šířce 15 m a délce cca 700 m na pozemku KN 556 v k.ú. Kadlín a na pozemku KN 1863 v k.ú. Chorušice včetně následné údržby v letech 2012 - 2014.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 779 106 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Mělník
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy