Veřejná zakázka: Upřesnění a zaměření přídělů v k.ú. Pavličky, Tuhaň u Dubé a Hlemýždí

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P11V00000692
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 958
Systémové číslo: P14V00000958
Evidenční číslo zadavatele: VZ 07/11
Počátek běhu lhůt: 05.12.2011
Nabídku podat do: 14.12.2011 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Upřesnění a zaměření přídělů v k.ú. Pavličky, Tuhaň u Dubé a Hlemýždí
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je vytýčení vlastnických hranic pozemků dle PK a KN v katastrálních územích včetně vyhotovení geometrického plánu a stabilizace lomových bodů. Pozemky požadované k vytýčení jsou uvedeny v rozhodnutích OPÚ Česká Lípa a zakresleny v mapách katastru nemovitostí. Podklady jsou k dispozici na PÚ Česká Lípa.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 985 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Česká Lípa
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky