Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení DPK Štvanice, ř. km 49,85 – 50,1, levý břeh – oprava břehového opevnění
Odesílatel Markéta Kletečková
Organizace odesílatele Povodí Vltavy, státní podnik [IČO: 70889953]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.01.2024 14:29:27
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2.pdf (1.26 MB)
- DPK Štvanice_soupis prací_24_01_18 [zadání].xlsx (91.42 KB)
- Příloha č. 3 - Formulář nabídky_24_01_18.docx (89.66 KB)