Profil zadavatele: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

  • Název: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
  • IČO: 00027006
  • Adresa:
    Drnovská 507/73
    161 06 Praha 6 - Ruzyně
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1067.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 518943

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění ostrahy a bezpečnostních služeb v areálu VÚRV, v.v.i. Praha - Ruzyně
podlimitní Příjem nabídek 15.05.2018 06.06.2018 10:00
Terasy Karlštejn - II. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2018 31.05.2018 10:00
Vnitřní úpravy správní budovy PS Ivanovice na Hané
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.04.2018 16.05.2018 10:00
Výroba filmu From Grain To Bread
mimo režim ZZVZ Zadáno 13.04.2018 23.04.2018 13:00
Rekonfigurace a rozšíření diskového pole, dodávka SW VMware
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2018 25.04.2018 10:00
Traktor kolový o výkonu min. 52 kW pro práci ve vinohradu
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2018 18.04.2018 10:00
Chladící klimaboxy s monitorovacím systémem teplot a vlhkosti
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2018 10.04.2018 10:30
NanoDrop / mikroobjemový UV – Vis spektrofotometr
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2018 10.04.2018 10:00
Dodávka ručního laserového přístroje na měření listové plochy včetně přípravku pro automatizaci měření pro VÚRV, v.v.i. Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2018 14.03.2018 10:00
Dodávka laboratorního nábytku pro VÚRV, v.v.i. Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2018 06.03.2018 10:00
Poskytování služeb v oblasti zpracování projektové žádosti pro získání dotace
VZ malého rozsahu Zadáno 22.12.2017 28.12.2017 07:00
Zajištění úklidu v areálu VÚRV, v.v.i. Praha - Ruzyně
podlimitní Zadáno 30.11.2017 21.12.2017 10:00
Zajištění ostrahy a bezpečnostních služeb v areálu VÚRV, v.v.i. Praha 6 - Ruzyně
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2016 02.06.2016 13:00
Laminární box
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.04.2016 29.04.2016 12:00
Inkubovaná třepačka
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2015 17.12.2015 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››