Profil zadavatele: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

  • Název: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
  • IČO: 00027006
  • Adresa:
    Drnovská 507/73
    161 06 Praha 6 - Ruzyně
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1067.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 518943

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Likvidace konstrukcí skleníků a výstavba ohrazení záhonu a skladů – v areálu VÚRV Praha v.v.i. - Ruzyně
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.10.2019 18.10.2019 10:00
Dodávka izotopového hmotnostního spektrometru s elementárním analyzátorem
podlimitní Příjem nabídek 04.10.2019 04.11.2019 10:00
Rekonstrukce jímacího objektu a technologií na čerpání užitkové vody
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2019 18.09.2019 10:00
Dodávka osobních automobilů pro VÚRV v.v.i. - Ruzyně
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2019 28.08.2019 10:00
Poskytování odborných služeb pro zpracování studie proveditelnosti
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2019 23.05.2019 10:00
Dodávka nového provozního diskového pole
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2019 16.05.2019 10:00
Dodávka přístroje pro automatizované měření komplexní kvality preparátů DNA a RNA
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2019 10.05.2019 10:00
Dodávka dronu pro zajištění sběru dat z pokusů pomocí bezpilotního létání
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2019 18.04.2019 10:00
Dodávka software a informačního systému pro soustavu mrazících pultů
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2019 09.04.2019 10:00
Chladící klimaboxy s monitorovacím systémem teplot a vlhkosti
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2019 09.04.2019 10:00
Oprava střešní krytiny pavilonu "H" VÚRV Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2019 02.04.2019 10:00
Dodávka a montáž konstrukce fóliovníku v areálu VÚRV, v.v.i., Praha - Ruzyně
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2019 29.03.2019 10:00
Rekonstrukce a instalace železobetonové váhy pro statické vážení s digitálním tenzometrem
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2019 20.03.2019 12:00
Dodávka klimatizačních jednotek včetně úpravy stávající vzduchotechniky
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2019 20.03.2019 10:00
Rekonstrukce místnosti 303 a sociálního zařízení ve 3. patře budovy A v areálu VÚRV, v.v.i. Praha - Ruzyně
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2019 25.02.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››