Profil zadavatele: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

  • Název: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
  • IČO: 00027006
  • Adresa:
    Drnovská 507/73
    16100 Praha
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1067.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 518943

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění ostrahy a bezpečnostních služeb v areálu VÚRV, v.v.i. Praha - Ruzyně
podlimitní Hodnocení 02.04.2024 23.04.2024 08:30
Kapalinový chromatograf HPLC (UHPLC) s kompatibilitou k MS detektoru
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2023 07.06.2023 10:00
Dodávka kolového traktoru min. 74 kW
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2023 30.05.2023 10:00
Přenosný přístroj pro analýzu plynů CO2, H2O, CH4 včetně tří vzorkovacích komor pro dlouhodobý monitoring
podlimitní Zadáno 24.04.2023 15.05.2023 10:00
Posílení odborných komunikačních dovedností v angličtině III v rámci projektu „Posílení strategického řízení vědy a výzkumu ve VÚRV, v.v.i.“ (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014700)
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2023 26.01.2023 09:00
Dodávka neseného secího stroje
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2022 20.12.2022 09:00
Dodávka diferenčního skenovacího kalorimetru Discovery X3 DSC
podlimitní Zadáno 02.12.2022 08.12.2022 08:00
Výstavba oplocení areálu výzkumné stanice VÚRV, v.v.i. Karlštejn
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2022 26.10.2022 10:00
Školení řídících pracovníků a vrcholového managementu v rámci projektu „Posílení strategického řízení vědy a výzkumu ve VÚRV, v.v.i.“ (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014700)
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2022 15.08.2022 10:00
Posílení odborných komunikačních dovedností v angličtině II v rámci projektu „Posílení strategického řízení vědy a výzkumu ve VÚRV, v.v.i.“ (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014700)
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2022 15.08.2022 10:00
Správa serverů a virtuálního prostředí VÚRV, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2022 24.05.2022 10:00
Zajištění úklidu v areálu VÚRV, v.v.i. Praha - Ruzyně
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2022 11.02.2022 10:00
Dodávka notebooků pro VÚRV, v.v.i.
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2022 26.01.2022 10:00
Posílení odborných komunikačních dovedností v angličtině v rámci projektu „Posílení strategického řízení vědy a výzkumu ve VÚRV, v.v.i.“ (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014700)
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2021 15.12.2021 10:00
Dodávka tepelného čerpadla
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2021 21.12.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››