Profil zadavatele: Povodí Ohře, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Areál závodu Chomutov - rekonstrukce a oprava venkovního osvětlení
VZ malého rozsahu Zadáno
Bílina, ř. km 0,465-0,700 (Ústí nad Labem) - oprava LB - havárie
podlimitní Zadáno
Bílina, ř. km 29,300-29,430 (Hostomice) - oprava PB
VZ malého rozsahu Zadáno
Bouřlivec, ř. km 6,239-6,730 (Lahošť) - oprava spárování
VZ malého rozsahu Zadáno
Bouřlivý p., ř.km 17,740-17,840 Mikulov - rekonstrukce koryta
VZ malého rozsahu Zadáno
ČS Stranná - renovace(upgrade)frekvenčních měničů FM 1 a FM 2
VZ malého rozsahu Zadáno
ČS Stranná - revize a oprava čerpadel
VZ malého rozsahu Zadáno
ČS Stranná - revize tabulí nátoků hrubých česlí M 12 a M 13
VZ malého rozsahu Zadáno
ČS Stranná - revize tabulových uzávěrů vtoku a hrubých česlí pro čerpadla M 14 a M 15
VZ malého rozsahu Zadáno
Dodatečné dodávky - Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků - I. část
podlimitní Zadáno
Dodatečné služby - Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly Povodí Ohře, státní podnik v roce 2013
podlimitní Zadáno
Dodatečné služby - Zpracování map povodňového nebezpečí a povodňových rizik pro oblast povodí Ohře a dolního Labe
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - Bobří potok Kravaře - oprava opevnění
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - Bohušovice nad Ohří - protipovodňová opatření
podlimitní Zadáno
Dodatečné stavební práce - Bohušovice nad Ohří - protipovodňová opatření
podlimitní Zadáno
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30  ››