Profil zadavatele: Povodí Ohře, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Generel možných adaptačních opatření na průměrný scénář klimatické změny v povodích, kde hrozí výrazný nedostatek vody s ohledem na v současné době vydaná nakládání s vodami
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2020 20.02.2020 10:00
PVN I a PVN II, š.13 – oprava
podlimitní Zadáno 29.01.2020 21.02.2020 09:00
Studie přírodě blízkých opatření v povodí Blšanky (VD Mukoděly)
VZ malého rozsahu Zadáno 29.01.2020 13.02.2020 09:00
VT Ohře - probírka BP v ř. km 101,500 - 102,950, pravý břeh
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2020 13.02.2020 10:00
Mandava ve Varnsdorfu u Kočky
podlimitní Zadáno 06.01.2020 23.01.2020 09:00
Ještědský potok v Křižanech naproti eč. 11
VZ malého rozsahu Zadáno 06.01.2020 21.01.2020 09:00
GEODETICKÉ SLUŽBY 2020 – RÁMCOVÁ DOHODA
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2019 09.12.2019 09:00
„Rekonstrukce a oprava Mikulášovického potoka v Dolních Mikulášovicích v ř. km 1,00 – 2,00“ - projektová dokumentace DSJ
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2019 02.12.2019 10:00
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY 2020 - Chomutov
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2019 15.11.2019 09:00
VD Březová - ocelové schodiště pod hráz
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2019 15.11.2019 10:00
Rekonstrukce balvanitého skluzu na Šporce ve Skalici u čp. 329 - monitoring RP
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2019 14.11.2019 09:00
Mandava ř.km 15,5-21,6 – projektová dokumentace
podlimitní Zadáno 22.10.2019 12.12.2019 09:00
„HC Nechranice – generální oprava TG 1 a TG 2“ „HC Nechranice – rozvodna 22 kV a 6 kV“ „HC Nechranice – dispečerské řízení“
podlimitní Zadáno 18.10.2019 22.11.2019 09:00
„Oprava a rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském - III. etapa (u mandlu)“ - projektová dokumentace DSJ
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2019 29.10.2019 09:00
„Oprava a rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském - II. Etapa“ - projektová dokumentace DSJ
VZ malého rozsahu Zadáno 10.10.2019 25.10.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016