Profil zadavatele: Povodí Ohře, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ČS Podhora - rekonstrukce výtlačného a gravitačního řadu
podlimitní Zadáno 08.04.2019 30.04.2019 09:00
Studie přírodě blízkých opatření v povodí Podvineckého potoka (VD Kryry)
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2019 16.04.2019 09:00
Provedení auditu za kalendářní roky 2019, 2020 a 2021 pro Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2019 17.04.2019 09:00
VD Újezd - oprava levého návodního provozního stavidlového uzávěru
VZ malého rozsahu Zadáno 25.03.2019 12.04.2019 10:00
VD Nechranice – výstavba DH
podlimitní Zadáno 20.03.2019 11.04.2019 09:00
VT Rolava – revitalizace 2 stupňů v Nové Roli
podlimitní Zadáno 20.03.2019 25.04.2019 09:00
Revitalizace Kamenice v Rabštejnu - projektová dokumentace DUR
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2019 06.03.2019 09:00
VD Stanovice - generální oprava provozních uzávěrů SV
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2019 06.03.2019 10:00
VD Nechranice – rekonstrukce krajních polí bezpečnostního přelivu, dodatečné práce - dočasné provizorní hrazení
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2018
VD Očihov - funkční objekty - průzkumné práce
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2018 04.12.2018 10:00
Opatření na vodních tocích Kösseinu a Reslavě pro zmírnění problematiky rtuti na vodní nádrži Skalka, CZ - Studie analýza rizik
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2018 03.12.2018 10:00
Jez Loket dolní - rekonstrukce jezu
podlimitní Zadáno 16.11.2018 15.01.2019 10:00
Mandava ve Varnsdorfu - Lidická ulice – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2018 29.11.2018 10:00
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2018 26.11.2018 09:00
Bílina,ř. km 1,065-1,158 - rekonstrukce u ČD
podlimitní Zadáno 07.11.2018 27.11.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016