Profil zadavatele: Povodí Ohře, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PVN I - kalníková šachta č. 24
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2022 16.05.2022 09:00
MVE Loket – hrazení nátoku
VZ malého rozsahu Zadáno 29.04.2022 17.05.2022 10:00
Pokratický potok- oprava zakrytého profilu 2. etapa
podlimitní Zadáno 27.04.2022 30.05.2022 09:00
Skříňový automobil N1, 4x4
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2022 20.04.2022 09:00
Universální čelní kolový nakladač kloubový s kabinou pro řidiče, nosič nářadí
podlimitní Zadáno 23.03.2022 08.04.2022 09:00
PPO Chomutovka-Údlice - hydrogeologický průzkum
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2022 07.04.2022 10:00
Mandava ve Varnsdorfu v Krkonošské ulici” – PD (DSP, DPS)
podlimitní Zadáno 17.03.2022 20.04.2022 09:00
Ottův jez - PB pilíř štěrkové propusti
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2022 29.03.2022 09:00
Hutní potok, Zaječice - otevření KP
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2022 25.03.2022 09:00
Mandava ve Varnsdorfu, ul. Nemocniční u Sitexu – projektová dokumentace (DSP/DPS)
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2022 30.03.2022 10:00
Opevnění Bobřího potoka Verneřice u hasičárny, ř. km 23,480 - 23,746 – projektová dokumentace (DSP/DPS)
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2022 30.03.2022 10:00
RH Přísečnice - rekonstrukce zásobení vodou a MVE
podlimitní Zadáno 04.03.2022 25.04.2022 09:00
VT PBP Otročínského potoka U Neprašovského rybníka – revitalizace - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2022 22.03.2022 10:00
Jez Hostěnice (Ohře ř. km 13,975 - 14,065) - zajištění stability LB opevnění podjezí a nadjezí
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2022 21.03.2022 09:00
Liboc – probírka BP, k. ú. Vilémov u Kadaně
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2022 24.02.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016