Profil zadavatele: Povodí Ohře, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava a rekonstrukce Křinice v Krásném Buku u mostu na Zahrady
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2019 24.06.2019 11:00
VD Křímov , DH - oplocení
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2019 20.06.2019 10:00
Mandava ve Varnsdorfu - Orlická ulice
podlimitní Zadáno 30.05.2019 02.07.2019 09:00
VD SKALKA – oprava drážek provizorního hrazení pro segment a SV
podlimitní Zadáno 30.05.2019 20.06.2019 09:00
VT Rolava – revitalizace 2 stupňů v Nové Roli – monitoring RP
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2019 03.06.2019 09:00
PPV - oprava betonového pláště
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2019 07.06.2019 10:00
STUDIE ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2019 30.05.2019 10:00
Rolava horní - LB zeď a dno v Nových Hamrech u pošty
VZ malého rozsahu Zadáno 10.05.2019 27.05.2019 09:00
VD Jesenice - abraze břehů, část E, 1. Etapa - projektová dokumentace DSJ
VZ malého rozsahu Zadáno 17.04.2019 03.05.2019 10:00
Lomský p. (Lom) - opevnění koryta a krycí desky v KP-projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2019 24.04.2019 09:00
ČS Podhora - rekonstrukce výtlačného a gravitačního řadu
podlimitní Zadáno 08.04.2019 30.04.2019 09:00
Studie přírodě blízkých opatření v povodí Podvineckého potoka (VD Kryry)
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2019 16.04.2019 09:00
Provedení auditu za kalendářní roky 2019, 2020 a 2021 pro Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2019 17.04.2019 09:00
VD Nechranice – výstavba DH
podlimitní Zadáno 20.03.2019 11.04.2019 09:00
VT Rolava – revitalizace 2 stupňů v Nové Roli
podlimitní Zadáno 20.03.2019 25.04.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016