Profil zadavatele: Povodí Ohře, státní podnik


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VD Vidhostice
podlimitní Zadáno 24.06.2022 29.07.2022 09:00
monitoring vozidel
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2022 07.07.2022 09:00
Obnova rádiové sítě VHD
nadlimitní Zadáno 30.05.2022 01.07.2022 09:00
VD Jesenice - abraze břehů, část E, 1. etapa
podlimitní Zadáno 30.05.2022 18.07.2022 09:00
ČS Stranná - rekonstrukce a oprava technologického vybavení - ZD zpracovaná v režimu BIM a pasportizace objektu čerpací stanice v režimu BIM
podlimitní Zadáno 10.05.2022 03.06.2022 09:00
Mandava ve Varnsdorfu v Krkonošské ulici” – PD (DSP, DPS)
podlimitní Zadáno 17.03.2022 20.04.2022 09:00
Mandava ve Varnsdorfu, ul. Nemocniční u Sitexu – projektová dokumentace (DSP/DPS)
VZ malého rozsahu Zadáno 09.03.2022 30.03.2022 10:00
RH Přísečnice - rekonstrukce zásobení vodou a MVE
podlimitní Zadáno 04.03.2022 25.04.2022 09:00
VT PBP Otročínského potoka U Neprašovského rybníka – revitalizace - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2022 22.03.2022 10:00
Bystřice, ř. km 12,541-13,261 (Dubí) - rekonstrukce
podlimitní Zadáno 26.01.2022 01.03.2022 09:00
VD Jezeří - rekonstrukce
podlimitní Zadáno 11.01.2022 26.04.2022 09:00
Provedení auditu za kalendářní roky 2022, 2023 a 2024 pro Povodí Ohře, státní podnik
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2021 21.10.2021 09:00
Jáchymovský potok ř. km 5,300 - 5,380 - havarijní stav PB zdi
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2021 17.09.2021 09:00
VD Kryry-předprojektová příprava-oponent
nadlimitní Zadáno 31.08.2021 05.10.2021 09:00
VD Jirkov – regulační uzávěry 2 ks
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2021 19.07.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016