Veřejná zakázka: „Jez na Ohři (Kadaň – dolní)“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 17886
Systémové číslo: P23V00000234
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-008912
Datum zahájení: 28.02.2023
Nabídku podat do: 19.06.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Jez na Ohři (Kadaň – dolní)“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je celková rekonstrukce stávajícího pevného jezu na Ohři v Kadani včetně souvisejících objektů a realizace opatření pro migrační zprůchodnění příčné překážky, která vznikla výstavbou pevného jezu na řece Ohři v blízkosti silničního mostu. Stávající konstrukce jezu bude v celém svém rozsahu zcela vybourána. Tvar nově budovaného jezového tělesa vychází z tvarového řešení stávajícího. Návodní štětovnicová stěna povede souběžně s přelivnou hranou a bude předsazena před stávající štětovnicovou stěnu. Přelivná plocha je proudnicového tvaru a její povrch bude obložen regulačním kamenem. Přelivná hrana jezu bude opatřena obkladem z tvarového kamene, přičemž jednotlivé bloky budou pro zvýšení odolnosti proti porušení konstrukce v průběhu ledochodu kotveny do železobetonové konstrukce ocelovými kotvami. Předpokládá se použití tvarových kamenů ze stávající konstrukce v maximální možné míře, pouze poškozené kameny budou nahrazeny novými.
Detailněji viz zadávací dokumentace, včetně příloh.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 109 516 297 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy