Veřejná zakázka: Mandava ve Varnsdorfu v Krkonošské ulici” – PD (DSP, DPS)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 16691
Systémové číslo: P22V00000315
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.03.2022
Nabídku podat do: 20.04.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mandava ve Varnsdorfu v Krkonošské ulici” – PD (DSP, DPS)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je zpracování a zajištění projektová dokumentace pro stavební povolení dle vyhlášky 499/2006 Sb. (DSP), včetně geodetického zaměření, dokladové části a vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby. Součástí bude inženýrská činnost vedoucí k získání stavebního povolení.
Předmětem plnění je také zajištění a zpracování stavebně technického průzkumu (STP).
Po dokončení majetkoprávního vypořádání bude zpracována prováděcí projektová dokumentace (DPS), včetně podrobného soupisu prací.
Předmětem plnění je vypracování PD na úpravu opevnění Mandavy ve Varnsdorfu v Krkonošské ulici – ř.km. 2,025 – 2,332, oprava-rekonstrukce opevnění na LB, PB a dna v celé délce úseku tj. od mostu v ul. Husova po most v ul. Krkonošská (celková délka úseku v ose toku 310m).
Objednatel předpokládá, že dojde ke změně návrhu opevnění oproti stávajícímu stavu, kdy bude nově navrženo předsazování zdí, změna polohy zdí, vytvoření náplavky, použití speciálního zakládání. Dále bude navržena přeložka místní komunikace.
Akce navazuje na hotový úsek Atletický stadion I. a II. etapa.
Do PD bude zapracován požadavek Města Varnsdorf, přiblížit koryto řeky Mandavy svým občanům. Místo vysokého opevnění bude ve vybraném úseku navržen přístup do řeky (náplavka).
Požadavky na projekt:
1) Geodetické zaměření v rozsahu potřebném ke zpracování PD
2) Stavebně technický průzkum:
3) DSP
4) DPS

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 605 276 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky